prof. Maria Szyszkowska | Blog Oficjalny

Felietony, artykuły, komentarze

ZAGUBIENIE

Papieżowi Franciszkowi należy się głęboki szacunek, także z powodu zgodności słów i czynów, czego nie można niestety zaobserwować pośród sporej grupy duchowieństwa, o dostojnikach wyższych rangą nie wspominając, choć i tutaj oczywiście istnieją wyjątki, by za przykład podać arcybiskupa czytaj dalej

komentarze: 6
Felietony, artykuły, komentarze

PACYFIZM ALBO ZAGŁADA

Już w starożytności - a tam tkwią korzenie kultury europejskiej - stoicy sformułowali nakaz braterstwa i oczekiwali, że powstanie w przyszłości jedno państwo przepojone wartością pokoju. Na kolejnego filozofa trzeba było czekać do XVIII wieku. czytaj dalej

komentarze: 15
Felietony, artykuły, komentarze

ŻĄDZA POSIADANIA

Rozum powinien nas skłaniać, by życie ukierunkowywały ideały. One mają być celem i sensem istnienia. Jesteśmy człowiekiem - uzupełnię tu pogląd Kanta - o ile kierujemy się nie tylko rozumem, ale także kształtujemy nasze uczucia na coraz wyższym poziomie. czytaj dalej

komentarze: 20
Felietony, artykuły, komentarze

WIARA A NAUKA

Słyszymy często opowieści, że ktoś zawdzięcza swoje wyzdrowienie Bogu. Jeżeli przyjąć, że Bóg ingeruje w życie jednostek, to pozostaje niemożliwy do wyjaśnienia fakt, że pomaga jednym, a wobec cierpień innych pozostaje całkowicie obojętny. czytaj dalej

komentarze: 17
Felietony, artykuły, komentarze

AFERA TAŚMOWA

Sprytnie skoncentrowano uwagę Polaków na sensacyjnym poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie kto nagrywał, i jak było to możliwe, zamiast rażącej bezideowości polityków oraz ich braku troski o społeczeństwo. czytaj dalej

komentarze: 14
Felietony, artykuły, komentarze

REFLEKSJE PO POGRZEBIE GENERAŁA

Oceny negatywne stanu wojennego są czynione z punktu widzenia dzisiejszego. Są dokonywane głównie przez tych, którzy w tamtych czasach byli dziećmi. Ponadto krytykują stan wojenny także ci, którzy chcą zamazać swój udział w życiu publicznym tamtego okresu. czytaj dalej

komentarze: 6
Felietony, artykuły, komentarze

MIJAMY SIĘ

Czyżby trwałe, systematyczne więzi wytwarzały się głównie w miejscach pracy oraz w domach rodzinnych? Jeśli tak, to znaczy, że jesteśmy skłonni wchodzić we wspólnoty uwarunkowane pewnym przymusem. czytaj dalej

komentarze: 10