prof. Maria Szyszkowska | Blog Oficjalny

Felietony, artykuły, komentarze

HUMANIZM DROGOWSKAZEM

Humanizm jest pojęciem wieloznacznym. Natomiast tylko jedną epokę w dziejach ludzkości określa się tym mianem, a mianowicie, renesans, czyli odrodzenie. Te czasy, które nastąpiły po średniowieczu, przywróciły podstawowe wartości kultury starożytnej. czytaj dalej

komentarze: 11

LĘK PRZED SOCJALIZMEM

O socjalizmie nie mówi się u nas w mediach. Nie należy to do dobrego tonu. Przemiany socjalistyczne zachodzące w Ameryce Południowej są przemilczane. Problem jest szerszy. Otóż w ogóle nie toczą się u nas dysputy aksjologiczne po 1989 roku. czytaj dalej

komentarze: 11
Felietony, artykuły, komentarze

ZAGUBIENIE

Papieżowi Franciszkowi należy się głęboki szacunek, także z powodu zgodności słów i czynów, czego nie można niestety zaobserwować pośród sporej grupy duchowieństwa, o dostojnikach wyższych rangą nie wspominając, choć i tutaj oczywiście istnieją wyjątki, by za przykład podać arcybiskupa czytaj dalej

komentarze: 7
Felietony, artykuły, komentarze

PACYFIZM ALBO ZAGŁADA

Już w starożytności - a tam tkwią korzenie kultury europejskiej - stoicy sformułowali nakaz braterstwa i oczekiwali, że powstanie w przyszłości jedno państwo przepojone wartością pokoju. Na kolejnego filozofa trzeba było czekać do XVIII wieku. czytaj dalej

komentarze: 16
Felietony, artykuły, komentarze

ŻĄDZA POSIADANIA

Rozum powinien nas skłaniać, by życie ukierunkowywały ideały. One mają być celem i sensem istnienia. Jesteśmy człowiekiem - uzupełnię tu pogląd Kanta - o ile kierujemy się nie tylko rozumem, ale także kształtujemy nasze uczucia na coraz wyższym poziomie. czytaj dalej

komentarze: 20
Felietony, artykuły, komentarze

WIARA A NAUKA

Słyszymy często opowieści, że ktoś zawdzięcza swoje wyzdrowienie Bogu. Jeżeli przyjąć, że Bóg ingeruje w życie jednostek, to pozostaje niemożliwy do wyjaśnienia fakt, że pomaga jednym, a wobec cierpień innych pozostaje całkowicie obojętny. czytaj dalej

komentarze: 17