prof. Maria Szyszkowska | Blog Oficjalny

Felietony, artykuły, komentarze

DEKLARACJA SUMIENIA NARUSZA KONSTYTUCJĘ

W państwie katolickim – jakim stała się Polska - powinna obowiązywać miłość bliźniego. Zamiast niej, wynajduje się od kilkunastu lat wciąż nowe sposoby skłócania ze sobą  społeczeństwa. Jest to zapewne metoda odwracania uwagi od biedy i niespełnionych dwudziestu – spośród dwudziestu jeden – postulatów "Solidarności".

Ostatnio rozgorzały konflikty związane z problemem sumienia. Narosło tak dużo nieporozumień, że postanowiłam o tym napisać. Przede wszystkim sumienie jest kategorią religijną. Mogą powoływać się na nie chrześcijanie rozmaitych wyznań, zwłaszcza w kontekście poczucia grzechu. Grzech jest także kategorią religijną. Powstaje wówczas, gdy ktoś nie zastosował się do przykazań boskich oraz przykazań sformułowanych przez Kościół do którego się należy. Osoby bezwyznaniowe, panteiści oraz ateiści powinni odwoływać się do przyzwoitości, czy na przykład niezadowolenia z siebie, wywołanego własnym postępowaniem ocenianym jako sprzeczne z powinnością.

Państwo demokratyczne jest państwem neutralnym światopoglądowo, co nasza Konstytucja określa mianem bezstronności państwa w sprawach wyznaniowych. A więc odwoływanie się w życiu publicznym do sumienia stanowi naruszenie jednego z warunków demokracji.

Ludzie religijni powinni powoływać się na sumienie jedynie w kręgu przyjaciół, rodziny oraz własnej grupy wyznaniowej. Należy zważyć, że sumienie pozwala katolikom, prawosławnym i protestantom na zabijanie wrogów w czasie wojny – natomiast sumienie wyznawców religii również chrześcijan, a mianowicie Armii Zbawienia, czy na przykład Świadków Jehowy, nie pozwala na zabijanie kogokolwiek z żadnego powodu. A więc pojęcie sumienia jest wieloznaczne.

Jest oczywiste, że zachodzą różnice indywidualne w poglądach poszczególnych jednostek, ale wszystkich wyznawców określonej religii obowiązują wyrzuty sumienia w przypadkach naruszania nakazów i zakazów moralnych własnego wyznania.

Różnice indywidualne w poglądach między ludźmi, które dochodziłyby do głosu w państwie, prowadziłyby do anarchizmu. Elementem jednoczącym obywateli – mimo odmiennych poglądów – jest prawo. Do niego, nawet gdy jest według czyjejś oceny niesprawiedliwe – trzeba się stosować, co nie wyklucza zarazem wysiłków mających na celu doskonalenie przepisów prawnych.

Zagadnienie roli sumienia wypłynęło w Polsce obecnie ze środowiska lekarzy. Na sumienie, uprawniające do niestosowania się do prawa, mogą więc równie dobrze powoływać się na przykład sędziowie, nauczyciele, urzędnicy rozmaitych szczebli, etc., a jak wiadomo, żadna grupa w społeczeństwie nie powinna być uprzywilejowana.

Zgoda na uznanie wyższej rangi sumienia niż prawa stanowionego, doprowadziłaby Polskę do niewyobrażalnego chaosu. Zapewne byłoby to jednak zgodne z naszymi właściwościami narodowymi, co oddał Mickiewicz ustami jednego z bohaterów  "Pana Tadeusza", który to nakłaniał, by zamiast sądów samemu wymierzać sprawiedliwość.

[powrót do strony głównej]