prof. Maria Szyszkowska | Blog Oficjalny

Felietony, artykuły, komentarze

SIŁA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH JEST NIKŁA

W naszych czasach neoliberalizmu ekonomicznego, który sprowadza podział społeczeństwa na pracodawców i najemnych pracowników, istotne znaczenie mają związki zawodowe.

Znaczenie tym większe, że doktryna neoliberalizmu głosi, iż państwo nie powinno się troszczyć o los obywateli. A więc ta funkcja spada tym samym na związki zawodowe. Ale muszą być one niezależne od pracodawców.

W Polsce siła związków zawodowych jest nikła. W poszczególnych zakładach pracy funkcjonuje niejednokrotnie kilka związków. Nie tylko ich rozpad powoduje słabość oddziaływania. Otóż niejeden pracodawca uzależnia od siebie materialnie przywódców związkowych, co sprawia zaniechanie działań, które powinni podejmować. Paradoksalna sytuacja wytwarza się, bowiem często elita przywódców związkowych żyje wygodnie i, lękając się utraty dochodów, nie dba we właściwy sposób o prawa krzywdzonych członków związku.

Solidarność jako związek zawodowy deklarowała przed 1989 rokiem niezbędność spełnienia w nowym ustroju 21 postulatów. Działacze Solidarności zadbali o to, by spełnić jedynie dwa: transmisję mszy katolickiej w radio oraz wolne soboty.

Aktualnie o prawa krzywdzonych pracowników upomina się najgłośniej OPZZ. Jednak zważywszy na narastającą biedę, niszczenie naszej gospodarki, uzależnienie ekonomiczne od innych państw, udział Polski w wojnach zgodnych z interesem USA - nawet protesty OPZZ są słabe. Pracownicy w Polsce pozostają więc na łasce tych, którzy ich zatrudniają, egzystując w lęku utraty pracy.

[powrót do strony głównej]