prof. Maria Szyszkowska | Blog Oficjalny

Felietony, artykuły, komentarze

NIECHĘĆ DO UCHODŹCÓW NIE MOŻE DZIWIĆ

Wmawia się Polakom, że są narodem tolerancyjnym, przywołując przykłady z przeszłości. Polski antysemityzm, jak również uprzedzenia do ludzi wyznań niechrześcijańskich, niestety nasiliły się w ostatnich latach.

Funkcjonuje u nas pogląd, iż kultura europejska jest doskonalsza od kultur azjatyckich i afrykańskich. Chrześcijańskie wartości - według obiegowych poglądów - są w Polsce przestrzegane.

Jednakże wystarczy wejść do szpitali, domów dla osób z niedorozwojem intelektualnym; lub ośrodków, gdzie przebywają osoby chore psychicznie, czy do więzień, by zrozumieć, że w nieludzki sposób traktuje się w Polsce grupy mniejszościowe.

Tragiczny los spotyka również ludzi skazanych przez rodziny na domy starców. Na tym tle niechęć do zaproszonych do kraju uchodźców wojennych z Syrii i Iraku nie może dziwić. Uwidacznia to jedynie, że papież Jan Paweł II w najmniejszym stopniu nie zmienił mentalności Polaków-Chrześcijan, a jedynie przyczynił się do wejścia Polski do Unii Europejskiej - do której Watykan wstąpić nie zamierza.

Zarówno przeciętni Polacy, jak i tzw. elity, wyrażają otwartą lub zakamuflowaną niechęć do tego, by pomagać uchodźcom wojennym. Papież Franciszek apeluje o przejawy braterstwa i współczucia dla cierpiących, ale w Polsce głos ten nie jest traktowany z właściwą powagą.

[powrót do strony głównej]