prof. Maria Szyszkowska | Blog Oficjalny

Felietony, artykuły, komentarze

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Obowiązuje mnie, jako przedstawiciela środowiska naukowego, obiektywna ocena sytuacji. Dlatego - mimo różnic między moimi poglądami a poglądami PiS - nie mogłam podpisać Uchwały podjętej dn. 14 grudnia 2015 r. przez Wydział Prawa i Administracji UW.

Należy rozdzielać naukę i politykę. Ta Uchwała jest wyrazem upolitycznienia w zestawieniu z milczeniem profesorów UW w ciągu lat rządów SLD i PO, mimo, że powodów do krytyki było niemało.

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW dotyczy sporu, który ma charakter nie tylko prawny, lecz również polityczny. Nasz Wydział nie powinien zajmować stanowiska w tej sprawie. Niebezpieczne w skutkach byłoby upolitycznianie działalności Wydziału.

PS. Czytelnikom i Uczestnikom mojego blogu składam serdeczne życzenia odporności psychicznej w Nowym Roku 2016, oraz aby nie ulegać sile medialnej manipulacji. Naturalnie łączę życzenia szczęśliwych chwil!

[powrót do strony głównej]