prof. Maria Szyszkowska | Blog Oficjalny

Felietony, artykuły, komentarze

POLSKA KRAJEM ŁAMIĄCYM PRAWA CZŁOWIEKA

 

Islamscy jeńcy torturowani >> Polityków rozmaitych partii łączy służalczy stosunek do USA. Zależność dobrowolna od obcego mocarstwa przybiera rozmaite formy łącznie z niewprowadzeniem wiz dla Amerykanów. Jest to widoczny przejaw nierównowagi w stosunkach między państwami. Miało być  inaczej niż w PRL, między innymi rządzenie miało mieć  jawny charakter. Miało też być mniej nieprawdy w życiu publicznym. Jest inaczej. Polska wsławiła się w dziejach ruchami wyzwoleńczymi, a dziś wsławia się agresją u boku wielkiego mocarstwa. Dobrowolne uzależnienie Polski od Stanów Zjednoczonych płynie z dwóch powodów. Działacze Solidarności okazują w ten sposób wdzięczność Amerykanom za otrzymywaną pomoc materialną i rzeczową. Okazują też wdzięczność za to, że dzięki przemianom mogli zająć wysokie stanowiska w państwie. Drugi powód, to chęć odwrócenia uwagi od swoich działań politycznych przez te osoby, które w PRL zajmowały stanowiska partyjne i nie wycofały się po 1989 roku z polityki. W konsekwencji zarówno politycy prawicy, jak i politycy lewicy wykazują służalczość wobec USA. Przybiera ona formy nie tylko kupowania od USA przestarzałego sprzętu wojskowego przez Polskę, ale także, o czym od dawna po cichu się mówiło, zakładania obozów dla islamskich jeńców. Wiadomo, że tam ich torturowano.

 

Redaktor Monika Olejnik oraz inni dziennikarze podsłuchiwani >> Inwigilacja, wbrew propagandzie, nabrała rozmiarów nieznanych uprzednio.  Oczywiście pomagają w tym wynalazki techniczne. Po czasie, z tak zwanych przecieków, społeczeństwo dowiaduje się o działaniach służb specjalnych, które kontrolują także, jak się ostatnio okazało, wybranych dziennikarzy. Z kolei tak zwane dziennikarstwo śledcze podnosi do rangi legalności podsłuchy i tajemne nagrywanie rozmów poufnych. Do tego obrazu Polski należy dodać coraz silniejsze oddziaływanie katolickiej organizacji Opus Dei, mającej na celu m.in. utrwalanie nierówności materialnych w społeczeństwie i sugerowanie biednym, że pełnią zaszytą misję w imię Boga. A  więc kto sprawuje faktycznie i zarazem potajemnie władzę w naszym kraju? Jesteśmy bezradni, bowiem dziennikarze, uogólniając, nie maja odwagi naruszać tego stanu rzeczy.