prof. Maria Szyszkowska | Blog Oficjalny

Archiwum: luty 2008

Aktualności

PROF. SZYSZKOWSKA O KOSOWIE

  Zaaprobowanie przez polski rząd autonomii Kosowa stanowi kolejny przejaw polityki proamerykańskiej, umacniającej pozycję Stanów Zjednoczonych jako supermocarstwa. Stanom Zjednoczonym zależało na uznaniu autonomii Kosowa, ponieważ opowiadając się w tym sporze przeciwko Serbom, zarazem występują przeciwko Rosji. Zgodne z naszym interesem narodowym jest prowadzenie polityki przyjaznej wobec Ros... czytaj dalej

komentarze: 1
Aktualności

PODZIĘKOWANIA

  Jestem wdzięczna wszystkim, którzy wpisują swoje uwagi na moim blogu. Istotne znaczenie ma dla mnie oddźwięk tego, co robię i piszę. Czuję się wzmocniona wiedząc, że nie jestem osamotniona w moim sposobie myślenia i przeżywania świata.   Mickiewicz nie jest moim ulubionym poetą, ale miał rację zachęcając, by mierzyć siły na zamiary. Nie mam wątpliwości, że łącząc nasze siły możemy zmieniać... czytaj dalej

komentarze: 3
Felietony, artykuły, komentarze

KŁÓTNIA

  Dobre wychowanie wiąże się ze stwarzaniem pozorów życzliwości i zgody. Jednakże życie rodzinne „przyprawione” jest kłótniami. Wspólnota krwi nie jest zdolna zagwarantować porozumienia. Kłótnie mają źródło w natężonych emocjach. Rozsądek milknie wobec siły doznań i przeżyć. Gdybyśmy ulegali w większym stopniu podszeptom rozumu, niż to na ogół bywa, byłoby mniej konfliktów.   Częstotliwość... czytaj dalej

komentarze: 8
Felietony, artykuły, komentarze

ROZUM I INTUICJA

  W Europie żyjemy pod ciśnieniem poglądu, że w życiu należy kierować się rozumem. Przypisujemy - post factum - dokonywanym przez nas wyborom sens racjonalny. Zacienia to prawdę o motywach naszych działań. Wstydliwie przyznajemy się do działań irracjonalnych.   Wybitny kompozytor Tadeusz Baird wyrażał nadzieję, że zawsze pozostanie w człowieku jakiś element niepoddający się kontroli rozumu... czytaj dalej

komentarze: 6