prof. Maria Szyszkowska | Blog Oficjalny

Archiwum: kwiecień 2011

Felietony, artykuły, komentarze

CZYNNIK DESTRUKCYJNY

  Myślenie o świecie nie jest tym samym co poznawanie go. Chcąc dociec prawdy, musimy odwołać się także do doznań zmysłowych, uczuć oraz intuicji. Mając bogatą wyobraźnię, można tworzyć światy myślowe mające niewielki związek z otaczającą nas rzeczywistością. Każdy z nas pamięta bajki, a te skierowują nasze myśli ku światom będącym dziełem fantazji.   Myśli są wolne od jakichkolwiek narzucan... czytaj dalej

komentarze: 6
Felietony, artykuły, komentarze

LOJALNOŚĆ

  Jest to nie często spotykana współcześnie w Polsce postawa uczciwości wobec drugiego człowieka. Wyraził ją syntetycznie Kant nakazując, by traktować drugiego człowieka jako cel sam w sobie a nigdy tylko jako środek do celu, nawet najbardziej wzniosłego.   Lojalność wiąże się z uważnym traktowaniem drugiego człowieka, wrażliwością prowadzącą do korekty naszej egoistycznej natury. Być lojaln... czytaj dalej

komentarze: 11
Felietony, artykuły, komentarze

PO POWROCIE Z WIĘZIENIA

  Znakomitym pomysłem Uniwersytetu w Bydgoszczy było zorganizowanie w ostatni poniedziałek, 4 kwietnia, ogólnopolskiej konferencji na temat blasków i cieni pracy w aresztach śledczych i zakładach karnych. Zgromadziła poza kręgiem uczonych, przedstawicieli najwyższych władz więziennictwa i ministerstwa sprawiedliwości. Prowadziła ją profesor Teresa Sołtysiak znawczyni zagadnień resocjalizacji. ... czytaj dalej

komentarze: 9