prof. Maria Szyszkowska | Blog Oficjalny

Archiwum: czerwiec 2009

Felietony, artykuły, komentarze

BAGATELIZOWANIE KRYZYSU

Platforma Obywatelska obiecuje, że nasz kraj nie będzie objęty kryzysem. Demokracja wymaga jawności w życiu publicznym, a więc szczególnie naganne jest wprowadzanie w błąd obywateli. Pisałam już o tym nie tak dawno, że są nagradzani ci w poszczególnych państwach, którzy odpowiadają za obecny kryzys. Pół roku temu wydawało się, że światowy kryzys finansowy doprowadzi do reform i że zachwieje w... czytaj dalej

komentarze: 4
Felietony, artykuły, komentarze

WOLNOŚĆ

Zapewne od wieków nie znajduje zaspokojenia poczucie wolności zarówno w wymiarze oczekiwań jednostek, jak i zbiorowości. Indywidualiści, a więc ci, którzy mają odwagę korzystać z wolności, bywali przedmiotem zachwytu i naśladownictwa. Uwielbiani przez jednych, ale krytykowani przez drugich - w naszych czasach doczekali się pejoratywnej nazwy niewiele znaczącej, osób kontrowersyjnych. Wbrew pozo... czytaj dalej

komentarze: 1
Felietony, artykuły, komentarze

ODMIANY MANIPULACJI

Przykładów manipulowania świadomością czytelników i słuchaczy można wskazać wiele. Wszystkie z nich są groźne, bo wypaczają obraz rzeczywistości. Wzmaga to poczucie zagubienia i bywa, że uśpiona zostaje chęć działania. Ostatnio  manipulacja dotknęła mnie bezpośrednio. Wywołała ją prywatna gazeta antyklerykalna wydawana w Łodzi. Moje sprostowanie, jak to bywa, zostało wydrukowane w sposób o wi... czytaj dalej

komentarze: 2
Felietony, artykuły, komentarze

NA MARGINES

Do części rozważań zawartych w tym tekście przylegałby tytuł pozory prawdy. Ich przejawów można dostrzec wiele w naszej rzeczywistości. Kilka dni temu Uniwersytet Warszawski był obwieszony zaproszeniami na spotkanie z Leszkiem Balcerowiczem, który miał kompetentnie wyjaśnić przyczyny obecnego kryzysu finansowego. Interesujące, że został wybrany do tego celu krzewiciel neoliberalizmu, odpowiedzi... czytaj dalej